Kårings- og konkurrenceprogrammer

Kårings- og Konkurrenceprogrammer.

PH Konkurrenceprogrammerne i Dansk Politihundeforening er inddelt i 4 klasser med stigende sværhedsgrad.

For at kvalificere sig til konkurrenceprogrammerne skal man først bestå en kåring, også kaldet en PH Kåring.  Se programmet her

Selve kåringsprogrammet finder du i den grønne bog nedenfor.

Den grønne bog

Hunde, der fremstilles til PH Kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår nedenunder.

Det vil være muligt ved fremsendelse af ansøgning til hovedbestyrelsen at opnå dispensation til kåring af andre racer. Reglerne for dispensation fremgår ligeledes nedenunder.

Det skal som hovedregel være den i DKK registrerede ejer, der fremstiller hunden til kåring. Ejeren skal være medlem af Dansk Politihundeforening. Under ganske særlige omstændigheder kan et andet medlem fremstille hunden til kåring.

Hvilke hunderacer kan kåres uden dispensation:

Dansk Politihundeforenings regler vedrørende hunderacer, der kan kåres uden dispensation, tager sit udgangspunkt i Dansk Kennel Klubs historiske gruppering af hunderacer – gruppe D – tjenestehunde (brugshunde).

Gruppe D: Tjenestehunde (brugshunde)
Australsk Kelpie
Australsk Cattledog
Beauceron
Border Collie
Bouvier des Flandres
Boxer
Briard
Cane de Pastore Bergamasco
Collie
Cao da Serra da Estrella
Dobermann
Groenendael
Hovawart
Hollandsk Herdershond
Laekenois
Malinois
Picard
Riesenschnauzer
Rottweiler
Schæferhund
Sennenhund, Appenzeller
Sennenhund, Berner
Sennenhund, Entlebucher
Sennenhund, Gross.Schweizer
Sort Russisk Terrier
Tervueren
Østrisk Pinscher

Ud over de nævnte hunderacer har Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse meddelt en stående dispensation til følgende hunderacer:

Mechelaer
Laeken
Rhodesian Ridgeback
Hvid Schweizisk Hyrdehund
Samt hunde af retrieverfamilen.

Dispensation:

For at opnå dispensation til at fremstille andre hunderacer til en kåring kræves:

• at hunderacen er brugshundelignende,
• at hunden har en hvis størrelse samt
• at hund og fører viser forståelse for programmet og forventes at kunne kåres.

Hvis dispensation opnås gives denne for en periode af max. 6 måneder.
Ansøgning om dispensation indsendes af lokalforeningens ledelse til hovedbestyrelsen (næstformanden eller stambogsføreren) ledsaget af en kopi af hundens papirer samt en udtalelse omkring hund og hundefører.

Har man bestået kåringen er man i Unghundeklassen, derefter kommer Patruljeklassen, Kriminalklassen og den sværeste klasse er Vinderklassen.
Se konkurrenceprogrammerne her