Om Østsjællands PH

Om Østsjællands PH (Østsjællands Afdeling).

Adresse:
Bråbyvej 79 (det gule klubhus)
4690 Haslev
Nordea Reg.nr. 2360 kontonr. 6035 611 582

Dansk Politihundeforening, Østsjællands Afdeling, er en lokalafdeling under den landsdækkende Politihundeforening, hvis love og vedtægter vi hører ind under. Derudover er vi også en del af Område 5.

Vi dyrker fællesskabet på tværs af køn og alder, i forbindelse med udøvelsen af vores sport.

Sideløbende med vores hundesport kører vi 3 gange årligt lydighedskurser for enhver interesseret som er i besiddelse af en lovlig hund.  Se mere her 

Træningstider:

Der trænes på 2 faste træningshold.

Det ene hold træner: onsdage fra kl. 18.00 og lørdage fra kl. 8.30.

Det andet hold træner sommer: mandage og torsdage fra kl. 17.00,
vinter: søndage fra kl. 9.00 og torsdage fra kl. 16.00.

Der er ingen fast træner på holdene, men man hjælper hinanden både med instruktion og som figurant.

Træningen foregår dels ved klubhuset, og dels på marker og i skove, hvor vi har aftaler med lodsejerne.

Østsjællands Afdeling deltager igennem året i mange konkurrencer, fordelt i de forskellige klasser. Ligeledes afholder vi mange konkurrencer.

Igennem årene har vi haft mange gode hunde og hundeførere, der med succes har deltaget i blandt andet DM. Dette gode arbejde fortsætter vi, med målrettet træning.

Desuden har vi også et godt samarbejde med andre afdelinger under Dansk Politihundeforening.

Både med hensyn til træning og konkurrencer.

I Østsjællands Afdeling træner vi målrettet, først mod en kåring og senere mod oprykning i klasserne ved at deltage i konkurrencer.

I konkurrencer deltager civile hundeførere og tjenestehundeførere på lige fod.
Derudover er der også tid til hygge og kammeratligt samvær.

Har du interesse i brugshundetræning, er vi klar til at tage imod dig.
Skriv til kassereren her

Er du interesseret i lydighedstræning, forhør dig om næste holdstart ved at Skrive til lydighedskoordinatoren her